Области
 
Добродошли на наш веб-сајт, уз упозорење да се подаци још уносе, раде исправке и сл.

Основна упутства за коришћење

Почетна страница вас увек враћа на почетак и пружа опције различитих избора.

 Страна Све слике служи да би се прегледале све слике, по 100 слика на свакој страници, без обзира на њихову тематику, време настанка итд. Свака слика има свој редни број и њих би требало да запишете за оне слике које вас заинтересују. Кликом на сваку појединачну слику она се увећа, а поновљеним кликом на њу смањи.Кликом на поља Погледај детаље добијате комплетан опис слике, нарочито за личности где су изложене и њихове биографије.

 Страна Вести је предвиђена за обавештавање корисника сајта о догађајима директно или индиректно везаним за сајт.

 Страна Сарадници је намењена свима који желе да учествују у даљој изградњи сајта, било слањем нарезаних слика, слањем исправки, допуна, предлога итд. Два пута годишње највреднији сарадници ће добити одговарајуће награде почев од 1. 6. 2014.

 Страна ДВД ће користистити фирмама и појединцима који имају потребу да слике добију у високој резолуцији, погодној за штампу и за друге врсте репродуковања у различитим визуелним медијима, пре свега на телевизији. Слике са ДВД-а корисници ће сами моћи у одговарајућим компјутерским програмима  да побољшавају, чисте и сл. Преко ове странице моћи ће да се поруче и урамљене слике, постери, гаџети итд.

 Преко странице Контакт омогућена вам је комуникација са аутором сајта и са  издавачем од којег ћете моћи да поручите ДВД или слике у неком другом облику.

 Енглеска верзија сајта биће готова до краја 2014. године.

 На левој страни екрана имате опцију Области, које су испод азбучно поређане, али чије функционисање још није до краја исправно зато што не даје комплетне резултате. Молимо вас да се стрпите још неколико месеци док тај посао не завршимо.

 На десној страни екрана су Претраживачи, интерни, Википедијин и Гуглов.

Увек имајте на уму да интерни претраживач можете да користите искључиво на српској ћирилици и уз исправно писање великих и малих слова.

Кликом на  Банере они се отварају, а свако ко се бави овим и сличним садржајима свој банер може реципроцитетно да постави на наш сајт.

 Предговор

Намера нам је да кориснике овог веб-сајта обрадујемо и оплеменимо низом слика из српске историје које - каткада много тачније и прецизније него речи - приказују ко смо и шта смо, одакле потичемо, како смо се развијали и чему смо тежили у различитим епохама нашег постојања. Истовремено, поред евоцирања успомена на прохујала времена, слике у овом избору ће подсетити на одавно заборављене или мало знане историјске догађаје, али можда још и више на неоправдано запостављене личности из културе и науке, из наше цркве и државе, из војске, из навика и обичаја Срба који су се мењали и развијали као самосвојни или под утицајима околних народа са којима смо долазили у контакт. А због уништених споменика културе и других артефаката, овакве слике су понекад једини извор за сагледавање прошлости.

 Сајт је намењен свим проучаваоцима, нашим и страним, историје Срба: професионалним историчарима, историчарима културе, уметности, графике, фотографије, етнографије, хералдике, картографије и других помоћних историјских наука; следствено томе сајт је изузетно користан алат за библотекаре, архивисте, музејске кустосе, колекционаре; даље, ово издање може да се користи као извор сазнања и репродуковања за телевизије, штампане и електронске медије; издавачи и графички дизајнери њиме добијају аутентичне слике за корице или илустроване књиге; костимографи у позориштима, на филму и телевизији стичу драгоцени извор информација за њихов рад; најшира културна публика могућност да сазна и уочи многе догађаје, појаве и личности за које није знала; деца могу да се на лак и приступачан начин заинтересују за нашу прошлост...

Пре појаве фотографије (1839. године), која је на највернији могући начин приказивала стварност, али и након њеног проналаска, путописци, научници, истраживачи, биолози, картографи и други проучаваоци водили су са собом на своја путовања и цртаче, сликаре и акварелисте, а ови су, најчешће задивљујућом прецизношћу, бележили догађаје, артефакте, флору и фауну, етнографске карактеристике итд. Посебно занимљиви најширој домаћој и иностраној јавности били су ратови и сви догађаји везани за њих, што се види по бројним ликовним приказима војсковођа, битака, војних објеката и болница и сл. Тако су настајале слике изузетне документарне вредности, али и - врло често и ништа мање - високе уметничке транспозиције. Поред тих најбројнијих, документарних слика, овде доносимо и измаштане слике – понајпре ликова из старијих периода, нпр. Краљевића Марка или Милоша Обилића – за које цртачи нису имали предложак већ су настале искључиво из уметникове маште.

Иако је грађа за ово издање систематски сакупљана преко четврт века, она чини тек мали део свеукупне такве постојеће грађе расуте по нашој и страној илустрованој периодици, календарима, ретким књигама, старим гравирама, старим географским картама, плакатима, разгледницама и другом штампаном или рукописном библиотечком, архивском или музејском материјалу.

Већ у самом почетку прикупљања грађе, велика недоумица је била шта све треба снимати - било да је у питању предмет и тема слике, време њеног настанка, техника којом је урађен оригинал или значај његовог аутора и сл - а како је јако тешко предвидети шта све (и како и када) неког може да занима, сакупљач ове збирке решио је да иде што више у ширину и да задовољи потребе и оних будућих корисника слика за које није могао да унапред спецификује интересовања. Верујемо да ће се оваква одлука показати исправном, нарочито у будућности, упркос томе што се збирци може замерити због прешироке профилисаности.

Већина материјала потиче из збирки посебних (специјалних) фондова и фондова периодике Народне библиотеке Србије, Универзитетске билиотеке „Светозар Марковић“, као и из других наших великих библиотека, архива и музеја, али је знатан део репродукован и из фондова установа културе Европе и Америке; известан део грађе је преснимљен код приватних колекционара и из иностраних антикваријата. Жао нам је што за сваку појединачну слику нисмо прецизно навели њен извор, као и што нисмо истражили ауторство – ауторе или издаваче наводили смо једино у случајевима када су подаци били потпуно неспорни - али то једноставно није било могуће из практичних разлога: за такав један подухват био би потребан бар овећи тим обучених истраживача, са једне стране, а са друге материјална средства која би увелико надмашивала она која је поседовао сакупљач ових прилога.

Срби су, током векова, били распршени и масовно су живели и настањивали цео јужнословенски простор, те многе слике потичу или приказују крајеве из Хрватске (Далмације, Славоније, Крајине итд), Босне и Херцеговине, Македоније, а нарочито из Црне Горе, из времена када су се Срби и Црногорци осећали као један народ. Зато доносимо и те слике и желимо да верујемо да се нико због тога неће осећати погођеним.

 Пажљивији посматрачи слика уочиће да су на њима поред представника суседних народа и странци, нарочито они који су својим радом (у науци, привреди, архитектури итд) утицали на нашу судбину, најчешће када су живели и деловали у самој Србији.  

Оригиналне слике су настале техникама дрвореза, бакрореза и бакрописа, литографије, новинске ксилографије, челикореза, фотографије и новинске фотографије итд. Са компјутерског екрана оне се добро виде, али, због смањене резолуције, не могу да се штампају. Слике које су у оригиналу биле слабог квалитета - било због лоше штампе или лошег папира или неких других разлога - овде су донекле побољшане и очишћене у одговарајућим компјутерским програмима. (Свакако, сами корисници имају могућност да их даље чисте и побољшавају)

...

Постојећи веб-сајт захтева велики труд у даљој надградњи – поред почетних 3000 слика, треба додати неснимљене и новопронађене слике, треба исправити грешке у датирању, треба значајно попунити многе области, нпр. нумизматику или сфрагистику, треба додати исцрпна обавештења о појединим сликама, треба убацити читаве сетове нпр. старих разгледница, уметничких слика, треба истражити ауторство итд. Али, упркос тим недостацима, мишљења смо да је ово почетан корак и да и надаље сајт треба упорно надграђивати и проширивати, поправљати и осмишљавати, а желимо да верујемо да ће се он популарисати и наћи адекватно место у српској култури. Што нам се наши корисници и сарадници буду више јављали и слали слике за допуну, примедбе или исправке, то ће се пре овај циљ и остварити.

На крају желимо да кажемо да нам је намера да овај веб-сајт прерасте у својеврсну визуелну енциклопедију историје српског народа и да постане извор из којег ће се у будућности црпсти слике из наше историје. А те слике морамо да чувамо и сачувамо, морамо да их извучемо из заборава, морамо да схватимо да су оне један од ретких и све ређих преосталих показатеља и споменика наше прошлости.

 

        "Сваки је народ славан, који имаде славних дела. Али и поред свију славних дела народ може бити без славе, ако му дела остану незнана. С тога је увек нужно да се та славна дела скупе и прибележе, да се метну у историју, као чуварку народног живота, па да их потомство зна, знајући уважава и поштује, уважавајући и поштујући подржава. "

Јован Драгашевић, 1869.

 

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери