Области
 

Страна: Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Следећа  
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1601 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Драгутин Гргић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1602 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Бећир Ђонлагић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1603 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Војислав Ђорђевић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1604 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Петар Живковић (1879-1947)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1605 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Јован Јовановић (1869-1939)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1606 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Панта Јовановић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1607 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Лазар Марковић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1608 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Милорад П. Марковић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1609 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Богдан Миљуш
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1610 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Миљуш Бранко
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1611 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Божидар Спасовић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1612 Личности фотографија око 1935. 20.
Изворни назив Др. Милан Стојадиновић (1888—1961)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1613 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Драгиша Цветковић(1893-1969)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1614 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Цвијетковић Тошо
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1615 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Црљић Лазар
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1616 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Војко Чвркић (1898-1942)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1517 Привреда новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Пуцање као одбрана од града
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1618 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Јован Шајкаревић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1619 Личности фотографија око 1935. 20.
Изворни назив Богавац Петар
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1620 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Божић Каменко
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1621 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Спасојевић Јанко
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1622 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Андоновић Сима
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1623 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Др. Шефкија Бехмен
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1624 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Бешлић Никола
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1625 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Милан Будишин
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1626 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Бујић Душан
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1627 Народни живот,Обичаји литографија 19.
Изворни назив Народно весеље у Топчидеру пред књазом Николом и краљем Александром
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1628
Изворни назив Zara Hauplstadt Dalmatiens
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1629 Карте бакрорез 1717. 18.
Изворни назив Мапа Београда
Аутор или издавач Gabriel Bodenehr Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1630 Места бакрорез 18.
Изворни назив Задар Ansicht der Stadt und Festung Zara
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1631 Народни живот бакрорез 19.
Изворни назив Црквени сабор у ослобођеној Србији
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1632 Рат,Догађаји новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Ратне белешке једног уметника на путу за Алексинац
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1633 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др.Антон Корошец, Министар Потпредседник
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1634 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Светозар Прибићевић, Министар Унутрашњих Дела
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1635 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милосав Рајичевић, Министар без портфеља
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1636 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Марко Трифковић, Министар Правде
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1637 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Момчило Нинчић, Министар Финансија
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1638 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милоје Јовановић, Министар исхране и обнове земље
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1639 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Анте Трумбић, Министар Иностраних Дела
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1640 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Едо Лукинић, Министар Пошта и Телеграфа
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1641 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Витомир Кораћ, Министар за Социјалну Политику
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1642 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Стојан Рибарац, Министар Трговине и Индустрије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1643 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Михајло Рашић, Ђенерал, Министар Војни и Морнарице (1858-1932)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1644 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Мехмед Спахо, Министар за Шумарство и Рударство
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1645 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Велисав Вуловић, Министар Железница
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1646 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Живко Петричић, Министар Пољопривреде
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1647 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Алберт Крамер, Министар Прип. за Уставотворну Скупштину и И.З.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1648 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милан Капетановић, Министар Грађевина
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1649 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Тугомир Алауповић, Министар Вера
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1650 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Урош Круљ, Министар Народног Здравља
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1651 Личности новинска ксилографија 19.
Изворни назив Мајор Ђока Влајковић (1831-1881)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1652 Личности новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Пуковник Лешјанин (1830 - 1896)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1653 Народне ношње новинска ксилографија 1887. 19.
Изворни назив Поморавље. Сељак из лесковачке околине, по фотографији.
Аутор или издавач В. Карић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1654 Здања новинска ксилографија 20.
Изворни назив Павиљон Краљевине Србије, са париске изложбе.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1655
Изворни назив Зворничка тврђава
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1656 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Епископат српске православне митрополије карловачке. (Георгије, српски патријарх; Михаил, епископ карлштатски; Мирон, епископ пакрачки; Герман, епископ бачки; Никанор, епископ темишварски; Нектарије, епископ вршачки)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1657 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби посланици на угарском сабору 1879. године. (М.Сабовљевић, М.Димитријевић, М.Полит Десанчић, А.Хаџић, Н.Максимовић)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1658
Изворни назив Пуковник Деспотовић, врховни командант српске војске
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1659 Тврђаве,Места бакрорез oko 1860. 19.
Изворни назив Призренска тврђава
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1660 Стари новац, Нумизматика штампа 20.
Изворни назив Старе новчанице српских динара
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1661 Рат,Догађаји новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Смрт војводе Трифка, слика са херцеговачког бојишта.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1662 Места новинска ксилографија 1862. 19.
Изворни назив Sokol vor seiner Zerstörung
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1663 Часопис фотографија 1900. 20.
Изворни назив Српска деца честитају Чика Јови Змају педесетогодишњицу књижевног рада
Аутор или издавач (из "Орла" за г. 1900.) Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1664 Рат новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Рат: Башибозлуци спаљују село.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1665 Места,Здања новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Нова Палата српскога патријарха у Сремским Карловцима, изграђена по награђеном плану Јулија Партоша, архитекте у Будимпешти.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1666 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Букова Serbin aus Bukovo
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1667 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Букова Serbin aus Bukovo
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1668 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Пећи Serbin aus Peć
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1669 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Србин из Пећи Serbin aus Peć
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1670 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиње из Призрена Serbinnen aus Prizren
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1671 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Срби из Дебра Serben aus Debar
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1672 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Србин из Кичева Serbe aus Kičevo
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1673 фотографија 1889. 19.
Изворни назив Србин из Гостивара Serbe aus Gostivar
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1674 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Срби из Тетова Serben aus Tetovo
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1675 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српска деца из Тетова Serbenkinder aus Tetovo
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1676 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Цера Serbin aus Seres
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1677 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Цера Serbin aus Seres
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1678 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Србин из Битоља Serbe aus Bitolj
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1679 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Сухог Serbin aus Suho
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1680 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Срби из Дебра Serben aus der Reka (Debar)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1681 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Мурихова у недељној ношњи Serbin aus Murihovo in Sonntagsstaat
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1682 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Срби из Пазјанова Serben aus Pajzanovo
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1683 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Пазјанова Serbin aus Pajzanovo
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1684 Народне ношње фотографија 1889. 19.
Изворни назив Српкиња из Куфалова Serbin aus Kufalovo
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1685 Споменик новинска ксилографија око 1865. 19.
Изворни назив Споменик погинулима 1806.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1686 Цркве фотографија 1889. 19.
Изворни назив Апостолска црква у Солуну Die Zwölf-Apostelkirche in Salonik
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1687 Здања бакрорез 1889. 19.
Изворни назив Die Burg Konig Milutin s in Priština
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1688 Цркве бакрорез 1889. 19.
Изворни назив Пећка Патријаршија Die Patrijaršija in Peć
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1689 Места,Тврђаве бакрорез 1889. 19.
Изворни назив Град Звечан у северозападном делу Косова
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1690 Цркве бакрорез 1871. 19.
Изворни назив Манастир Високи Дечани
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1691 Места фотографија 1889. 19.
Изворни назив Главна улица у Србици Hauptstrasse in Servija (Srbiea)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1692 Рат новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Рат: Збег
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1693 Личности бакрорез 19.
Изворни назив Милош Обреновић, књаз Српски (1780-1860)
Аутор или издавач Лендхарт урадио бакрорез по слици Павела Ђурковића Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1694 Карте бакрорез 1688. 17.
Изворни назив Мапа Београда
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1695 Рат новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Српски рањеници напуштају Алексинац
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1696 Грбови штампа 21.
Изворни назив Грб Балшића
Аутор или издавач Драгомир Ацовић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1697 Грбови штампа 21.
Изворни назив Грб Пуковника Пантелије Божића
Аутор или издавач Драгомир Ацовић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1698 Грбови штампа 21.
Изворни назив Грб владике далматинског Стефана Кнежевића
Аутор или издавач Драгомир Ацовић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1699 Грбови штампа 21.
Изворни назив Грб реформатора Теодора Миријевског
Аутор или издавач Драгомир Ацовић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1700 Грбови штампа 21.
Изворни назив Грб породице Бибић
Аутор или издавач Драгомир Ацовић Погледај детаље
Страна: Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Следећа  

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери