Области
 
Личности
Страна: Претходна  1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Следећа  
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0808 Личности фотографија око 1923. 20.
Изворни назив Никодим Павлович Кондаков, историчар уметности (1844-1925)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0809 Личности фотографија око 1945-1950. 20.
Изворни назив Петар Коњовић, композитор (1883-1970)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0810 Личности,Религија фотографија око 1870. 19.
Изворни назив Сава Косановић, митрополит (1839-1903)
Аутор или издавач Георгије Кнежевић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0811 Личности фотографија око 1933. 20.
Изворни назив Марко Костренчић, правник (1884-1976)
Аутор или издавач Kotzmann, Zagreb Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0812 Личности фотографија око 1904. 20.
Изворни назив Лаза Костић, књижевник (1841-1910)
Аутор или издавач J. Singer, Neusatz Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0813 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Недељко Кошанин, ботаничар (1874-1934)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0814 Личности фотографија око 1895. 19.
Изворни назив Грегор Крек, филолог (1840-1905)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0815 Личности фотографија око 1885. 19.
Изворни назив Ђорђе Крстић, сликар (1851-1907)
Аутор или издавач Петар Аранђеловић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0816 Личности фотографија око 1895. 19.
Изворни назив Никола Крстић, историчар и правник (1829-1902)
Аутор или издавач E. Niggl, Gorizia Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0817 Личности фотографија око 1905. 20.
Изворни назив Карл Крумбахер, византолог (1856-1909)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0818 Личности фотографија око 1885. 19.
Изворни назив Милан Кујунџић Абердар, књижевник (1842-1893)
Аутор или издавач Fratelli d'Alessandri, Roma Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0819 Личности фотографија око 1870. 19.
Изворни назив Пантелејмон А. Кулиш, књижевник (1819-1897)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0820 Личности фотографија 1936. 20.
Изворни назив Станислав Кулчињски, биолог (1895-1975)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0821 Личности фотографија 1926. 20.
Изворни назив Степан Михајлович Куљбакин, филолог (1873-1941)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0822 Личности фотографија 19.
Изворни назив Стефан Кумануди, археолог (1818-1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0823 Личности фотографија око 1880. 19.
Изворни назив Фрањо Кухач, музиколог (1834-1911)
Аутор или издавач F. Kelemen, Zagreb Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0824 Личности фотографија око 1905. 20.
Изворни назив Пјотр А. Лавров, филолог (1856-1929)
Аутор или издавач Fr. Böger, Ml. Boleslav Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0825 Личности фотографија око 1883. 19.
Изворни назив Лаза К. Лазаревић, лекар и књижевник (1851-1890)
Аутор или издавач Фотографски ателијер Лекића и Живковића, Београд. Nikolaus Lekić, Pancsova Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0826 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Алфред Лакроа, геолог (1863-1948)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0827 Личности фотографија око 1900. 19.
Изворни назив Владимир И. Ламански, филолог (1833-1914)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0828 Личности фотографија око 1915. 20.
Изворни назив Спиридон Ламброс, историчар (1851-1919)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0829 Личности фотографија 1917. 20.
Изворни назив Владимир Д. Ласкарев, геолог (1868-1954)
Аутор или издавач Фот. Бернарди, Одеса Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0830 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Луј Леже, филолог (1843-1923)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0831 Личности фотографија око 1880. 19.
Изворни назив Марко Т. Леко, хемичар (1853-1932)
Аутор или издавач Christian. Photographie. 40, Rue des Saints-Pères, Paris Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0832 Личности фотографија 1938-1939. 20.
Изворни назив Тадеуш Лер-Сплавински, филолог (1891-1965)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0833 Личности фотографија 1894. 19.
Изворни назив Август Лескин, филолог (1840-1916)
Аутор или издавач Atelier Carl Bellach, Leipzig Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0834 Личности фотографија око 1865. 19.
Изворни назив Милоје Лешјанин, политичар (1830-1867)
Аутор или издавач Disdéri, Paris Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0835 Личности фотографија око 1870. 19.
Изворни назив Рајко Лешјанин, правник (1826-1872)
Аутор или издавач Dr Heid, Wien Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0836 Личности фотографија око 1885. 19.
Изворни назив Сима Лозанић, хемичар (1847-1935)
Аутор или издавач Никола Лекић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0837 Личности фотографија 1883. 19.
Изворни назив Шиме Љубић, археолог (1822-1896)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0838 Личности фотографија 1871. 19.
Изворни назив Коста Магазиновић, политичар (1819-1891)
Аутор или издавач J. Löwy, Wien Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0839 Личности фотографија 1867. 19.
Изворни назив Мајар Матија, писац, 1809-1892
Аутор или издавач Phot. Barth Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0840 Личности фотографија 1867. 19.
Изворни назив Аполон А. Мајков, филолог (1826-1902)
Аутор или издавач Photographische Anstalt von Scherer & Nabholz vormals A. Bergner in Moscau Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0841 Личности фотографија око 1934. 20.
Изворни назив Гавро Манојловић, историчар (1856-1939)
Аутор или издавач Gj. Reputin, Zagreb Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0842 Личности фотографија око 1885. 19.
Изворни назив Јосиф Маринковић, композитор (1851-1931)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0843 Личности фотографија око 1885. 19.
Изворни назив Јован Мариновић, државник (1821-1893)
Аутор или издавач Анастас Јовановић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0844 Личности фотографија око 1860. 19.
Изворни назив Стефан Марковић, политичар (1804-1864)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0845 Личности фотографија око 1890. 19.
Изворни назив Симо Матавуљ, књижевник (1852-1908)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0846 Личности фотографија око 1880. 19.
Изворни назив Јан Матејко, сликар (1838-1893)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0847 Личности фотографија око 1865. 19.
Изворни назив Димитрије Матић, правник (1821-1884)
Аутор или издавач А. Н. Стояновић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0848 Личности фотографија око 1870. 19.
Изворни назив Стеван Мачај, лекар (1823-1889)
Аутор или издавач Панта Христић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0849 Личности фотографија око 1865. 19.
Изворни назив Јован Машин, лекар (1820-1884)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0850 Личности фотографија oko 1898. 19.
Изворни назив Никола Машић, сликар (1852-1902)
Аутор или издавач H. Le Lieure, Roma Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0851 Личности фотографија 1851. 19.
Изворни назив Милорад Медаковић, историчар (1819-1881)
Аутор или издавач Анастас Јовановић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0852 Личности фотографија око 1880. 19.
Изворни назив Аћим Медовић, лекар (1815-1893)
Аутор или издавач Adèle, Wien Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0853 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Антоан Меје, филолог (1866-1936)
Аутор или издавач Photo G. L. Manuel frères Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0854 Личности фотографија oko 1875. 19.
Изворни назив Дмитриј И. Мендељејев, хемичар (1834-1907)
Аутор или издавач W. Clasen, St Petersburg Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0855 Личности фотографија око 1905. 20.
Изворни назив Иван Мештровић, вајар (1883-1962)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0856 Личности фотографија око 1875-1880. 19.
Изворни назив Чедомиљ Мијатовић, историчар (1842-1932)
Аутор или издавач G.Churchill, Eastbourne Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0857 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Габријел Мије, византолог (1867-1953)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0858 Личности фотографија 1867. 19.
Изворни назив Михаил О. Микешин, вајар (1835-1896)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0859 Личности фотографија око 1880. 19.
Изворни назив Франц Миклошич, филолог (1813-1891)
Аутор или издавач Rosa Jenik, Wien Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0860 Личности фотографија 1926. 20.
Изворни назив Милутин Миланковић, астроном и климатолог (1879-1958)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0861 Личности,Религија фотографија око 1900. 19.
Изворни назив Милаш Никодим, епископ (1845-1915)
Аутор или издавач T. Burato, Zara Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0862 Личности фотографија око 1870. 19.
Изворни назив Светозар Милетић, политичар (1826-1901)
Аутор или издавач Borsos és Doctor, Pesten Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0863 Личности фотографија 1886. 19.
Изворни назив Милан Ђ. Милићевић, писац (1831-1908)
Аутор или издавач Никола Лекић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0864 Личности фотографија око 1905-1910. 20.
Изворни назив Ђорђе Миловановић , сликар (1850-1919)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0865 Личности фотографија 1938. 20.
Изворни назив Боривоје Милојевић, географ (1885-1967)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0866 Личности фотографија око 1888. 19.
Изворни назив Милош Милојевић, писац (1840-1897)
Аутор или издавач Јосиф Гулемино Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0867 Личности фотографија 1892. 19.
Изворни назив Драгутин Милутиновић, архитекта (1840-1900)
Аутор или издавач Милан Јовановић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0868 Личности фотографија 1931. 20.
Изворни назив Борис Миркин Гецевич, правник (1892-1953)
Аутор или издавач Photo Mathieu Pieters, La Haye Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0869 Личности фотографија 1934. 20.
Изворни назив Војислав Мишковић, астроном (1892-1976)
Аутор или издавач Фото "Зрак", Београд Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0870 Личности фотографија око 1880. 19.
Изворни назив Јован Мишковић, генерал (1844-1908)
Аутор или издавач Ф. Регецки, Београд Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0871 Личности фотографија 1876. 19.
Изворни назив Карл Мишеле, правник (1801-1893)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0872 Личности фотографија око 1905-1910. 20.
Изворни назив Стеван Стојановић Мокрањац, композитор (1856-1914)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0873 Личности фотографија око 1895. 19.
Изворни назив Теодор Момзен, историчар (1817-1903)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0874 Личности фотографија око 1900. 19.
Изворни назив Арношт Мука, филолог (1854-1932)
Аутор или издавач W. Höffert, Berlin Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0875 Личности фотографија 1900. 19.
Изворни назив Марко Мурат, сликар (1864-1944)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0876 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Матија Мурко, филолог (1861-1952)
Аутор или издавач Jan Otto, Praha Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0877 Личности фотографија 1884. 19.
Изворни назив Август Мусић, филолог (1856-1938)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0878 Личности фотографија око 1880. 19.
Изворни назив Ђорђе Мушицки, лекар и писац (1811-1888)
Аутор или издавач Ign. Funk, Neusats Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0879 Личности фотографија
Изворни назив Рајко Нахтигал, филолог (1877-1958)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0880 Личности фотографија 1983. 20.
Изворни назив Душан Недељковић, филозоф (1899-1984)
Аутор или издавач Д. Кажић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0881 Личности фотографија 1926. 20.
Изворни назив Здењек Неједли, музиколог (1878-1962)
Аутор или издавач J. F. Langham, Praha Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0882 Личности фотографија око 1855. 19.
Изворни назив Јеврем Ненадовић, политичар (1793-1867)
Аутор или издавач Анастас Јовановић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0883 Личности фотографија око 1865. 19.
Изворни назив Љубомир П. Ненадовић, књижевник (1826-1895)
Аутор или издавач E. Rabending, Wien Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0884 Личности фотографија око 1880. 19.
Изворни назив Димитрије Нешић, математичар (1836-1904)
Аутор или издавач J. Löwy, Wien Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0885 Личности фотографија око 1925. 20.
Изворни назив Ђорђе Нешић, лекар (1873-1959)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0886 Личности,Религија фотографија око 1865. 19.
Изворни назив Јоаникије Нешковић, владика Јања, епископ ужички Јанићије (1804-1873)
Аутор или издавач А. Н. Стојановић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0887 Личности фотографија 1917. 20.
Изворни назив Лубор Нидерле, археолог (1865-1944)
Аутор или издавач Bohumil Vavroušek, Praha Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0888 Личности фотографија око 1892. 19.
Изворни назив Светозар Никетић, писац (1842-1900)
Аутор или издавач Милан Јовановић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0889 Личности,Религија фотографија око 1865. 19.
Изворни назив Георгије Николајевић, митрополит (1807-1869)
Аутор или издавач L. Angerer, Wien Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0890 Личности фотографија око 1870. 19.
Изворни назив Константин Николајевић (Коста), правник (1821-1877)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0891 Личности фотографија око 1885. 19.
Изворни назив Светомир Николајевић, историчар књижевности (1844-1922)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0892 Личности фотографија 1890. 19.
Изворни назив Андра Николић, књижевни критичар (1853-1918)
Аутор или издавач Л. Лецтер Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0893 Личности фотографија 1942. 20.
Изворни назив Момчило Нинчић, политичар (1876-1949)
Аутор или издавач Blackstone Studios inc, New York Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0894 Личности фотографија 1902. 20.
Изворни назив Стојан Новаковић, историчар (1842-1915)
Аутор или издавач T. Chapiro, St. Peterbourg Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0895 Личности фотографија око 1910. 20.
Изворни назив Натко Нодило, историчар (1834-1912)
Аутор или издавач C. Stuhler, Split Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0896 Личности фотографија око 1905. 20.
Изворни назив Бранислав Нушић, књижевник (1864-1938)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0897 Личности фотографија 1956. 20.
Изворни назив Казимјеж Њич, лингвиста (1874-1958)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0898 Личности фотографија око 1880-1885. 19.
Изворни назив Илија Огњановић Абуказем, књижевник (1845-1900)
Аутор или издавач Јован Рехницер Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0899 Личности фотографија око 1907. 20.
Изворни назив Емил Оман, историчар (1859-1942)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0900 Личности фотографија 1918. 20.
Изворни назив Тихомир Остојић, историчар књижевности (1865-1921)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0901 Личности фотографија око 1946. 20.
Изворни назив Георгије Острогорски, византолог (1902-1976)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0902 Личности фотографија око 1896. 19.
Изворни назив Драгољуб Павловић, историчар (1866-1920)
Аутор или издавач С. Мојсиловић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0903 Личности фотографија 1886. 19.
Изворни назив Ђорђе Павловић, правник (1838-1921)
Аутор или издавач Ф. Регецки Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0904 Личности фотографија 1913. 20.
Изворни назив Живко Павловић, генерал (1871-1938)
Аутор или издавач Elliot & Fry, Ltd, 55 Baker Street, W. (London) Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0905 Личности фотографија око 1895. 19.
Изворни назив Петар Павловић, геолог (1864-1938)
Аутор или издавач Леополд Кениг Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0906 Личности фотографија око 1875. 19.
Изворни назив Стеван Павловић, писац (1829-1908)
Аутор или издавач Ђока Краљевачки Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0907 Личности фотографија 1843. 19.
Изворни назив Франтишек Палацки, историчар (1798-1876)
Аутор или издавач Jos. Böttinger, Plsen Погледај детаље
Страна: Претходна  1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Следећа  

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери