Области
 
Личности
Страна: Претходна  1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Следећа  
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0445 Личности фотографија
Изворни назив Српски књижевници: Панта Срећковић, професор велике школе у Београду (1834-1903)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0446 Личности,Занимања фотографија око 1895. 19.
Изворни назив Анастас Јовановић, први српски аматер-фотограф (1817-1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0447 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Др. Милан Савић (1845-1930)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0448 Личности фотографија 19.
Изворни назив Срби уметници: Јова Илић, песник (1824-1901)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0449 Личности фотографија
Изворни назив Српски књижевници: Милан Ђ. Милићевић, краљевски српски државни саветник (1831-1908)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0450 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Др. Илија Огњановић (1845-1900)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0451 Личности бакрорез 19.
Изворни назив Стефан Немања као свети Симеон (1113 - 1199)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0452 Личности фотографија
Изворни назив Срби књижевници: Др. Јован Цвијић, професор Велике школе београдске (1865-1927)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0454 Личности фотографија
Изворни назив Српски књижевници: Јован М. Жујовић, ректор велике школе београдске (1856-1936)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0455 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Јеврем Грујић (1827 - 1895), потпредседник народне скупштине у Београду
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0456 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Сава Рајковић, глумац српског народног позоришта (1848-1880)
Аутор или издавач F X. Matoloni, Vienna Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0457 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Милан А. Симић, управитељ народног позоришта у Београду (1827-1880)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0458 Личности фотографија око 1860. 19.
Изворни назив Лазар Арсенијевић Баталака(1793-1869)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0459 Личности новинска ксилографија oko 1880. 19.
Изворни назив Просветне светковине: Др. Лаза Станојевић, подначеоник срп. нарoдног позоришта (1861-1951)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0460 Личности,Народне ношње новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Принцеза Наталија, жена принца Милана, у српској народној ношњи (1859-1941)
Аутор или издавач M. Yriarte Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0461 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Љубомир Клерић, професор Велике школе београдске (1844-1910)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0463 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Јарослав Чермак (1831-1878)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0465 Личности фотографија 19.
Изворни назив Светолик П. Ранковић, српски књижевник (1863-1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0467 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Јован Ристић (1831-1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0468 Личности,Религија фотографија око 1900. 19.
Изворни назив Инокентије, Архиепископ београдски и Митрополит Србије (1840-1905)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0469 Личности фотографија
Изворни назив Жарко Савић, оперски певач (1861-1934)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0470 Личности фотографија 19.
Изворни назив Срби књижевници: Љуба Ковачевић, професор историје на великој школи београдској (1848-1918)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0471 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски уметници: Даворин Јенко, композитор (1835-1914)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0472 Личности биста
Изворни назив Јоаким Вујић (1772-1847)
Аутор или издавач Петар Убавкић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0473 Личности,Занимања фотографија
Изворни назив Срби уметници: Милан Капетановић, архитект, професор велике школе београдске (1859-1934)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0474 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Јоца Савић, интендант кр. баварског позоришта у Минхену (1847-1915)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0475 Личности фотографија 19.
Изворни назив Срби уметници: Мита Топаловић, музичар (1849-1912)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0476 Личности фотографија
Изворни назив Љуба Јовановић, професор српске историје на универзитету
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0477 Личности фотографија 19.
Изворни назив Знаменити Срби: Светислав Вуловић, српски књижевник и професор Велике школе београдске (1847-1898)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0478 Личности фотографија
Изворни назив Др. Милан Јовановић-Батут, професор велике школе београдске ( 1847–1940)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0479 Личности фотографија
Изворни назив Српски уметници: Влахо Буковац, сликар (1855-1922)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0481 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Мита Нешковић, школски надзорник (1846–1907)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0482 Личности новинска ксилографија 1881. 19.
Изворни назив НАРОДНИ ДОБРОТВОРИ. Aтанасије Герески, Димитрије Голубовић, Лесо Павковић и Стеван Бадрљица
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0484 Личности,Религија новинска ксилографија 1887. 19.
Изворни назив Прота Васа Живковић, српски песник (1819-1891)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0485 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Димитрије Матић (1821-1884)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0486 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Огњеслав Утјешеновић-Острожински, песник (1817-1890)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0487 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Словенски апостоли и просветитељи Ћирил и Методије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0488 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Поп Димитрије Поповић, књижевник српски
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0490 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Стефан Митров Љубиша, књижевник (1824-1878)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0491 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Др. Јован Суботић (1817-1886)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0492 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Ђура Јакшић, песник српски (1832-1878)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0493 Личности новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Светозар Марковић (1846-1875)
Аутор или издавач Pollak ZS Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0494 Личности новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Ђорђе Натошевић (1821-1887)
Аутор или издавач Pollak ZS Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0495 Личности новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Коста Трифковић (1843-1875)
Аутор или издавач Pollak ZS Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0497 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Димитрије Ружић, управитељ српске народ. позоришне дружине (1841-1912)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0498 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски стручњаци: Никола Станковић, главни инспектор српских државних железница
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0499 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Василије В. Верешчагин, руски сликар (1842-1904)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0503 Личности фотографија 19.
Изворни назив Др. Јован Хаџић, главни покретач оснивању „Матице Српске“ (1799-1869)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0505 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Мита Петровић, професор учитељске школе сомборске (1848-1891)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0506 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Јован Павловић (1843-1892)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0509 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Др. Валтазар Богишић (1834-1908)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0510 Личности новинска ксилографија ? 19.
Изворни назив Др. Оскар Ажбот, јаван редован професор словенских језика и књижевности у будимпештанском свенаучишту (1852-1920)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0511 Личности,Религија новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Никодим Милаш, православни епископ задарски (1845-1915)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0512 Личности,Религија новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски научници: Архимандрит Иларион Руварац, историк (1832-1905)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0513 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Јован Бошковић, професор и ректор велике школе београдске (1834-1892)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0514 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Професор Александар Сандић, сауредник „Орла“ (1836-1908)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0516 Личности бакрорез 19.
Изворни назив Светски научници: Леополд Ранке, историк „Српске револуције“ (1795-1886)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0517 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Прото Јован Сундечић, песник (1825-1900)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0522 Личности новинска ксилографија око 1870. 19.
Изворни назив Др. Ђуро Даничић, из младог доба (1825-1882)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0523 Личности новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Ђуро Даничић (1825-1882)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0524 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Владан Ђорђевић (1844-1930)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0525 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Др. Владан Ђорђевић, српски министар председник (1844-1930)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0526 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Јован Јовановић Змај (1833-1904)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0527 Личности новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Јован Јовановић Змај, српски песник (1833-1904)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0528 Личности новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Вук Врчевић(1811 - 1882)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0529 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Светозар Милетић (1826-1901)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0530 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Др. Светозар Милетић (1826-1901)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0532 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Вук Врчевић, књижевник српски (1811 - 1882)
Аутор или издавач F X. Matoloni, Vienna Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0534 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Атанасије Николић, књижевник српски (1803-1882)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0535 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Сава Текелија, народни добротвор (1761-1842)
Аутор или издавач Pollak ZS Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0537 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Паво Симић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0538 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Јован Грчић-Миленко (1846-1875)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0539 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Коста Трифковић (1843-1875)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0540 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Кнез Медо Пуцић Дубровчанин, песник српски (1821-1882)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0541 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Павле Хајзе, немачки песник (1830-1914)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0542 Личности бакрорез око 1880. 19.
Изворни назив Феликс Каниц (1829-1904)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0544 Личности фотографија 19.
Изворни назив Српски књижевници: Илија И. Вукићевић, приповедач (1866-1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0545 Личности новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Народни добротвори: Наум Бозда
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0547 Личности новинска ксилографија 1877. 19.
Изворни назив Виктор Иго, француски песник (1802-1885)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0548 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Стеван Лазић, професор и управитељ српске карловачке гимназије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0549 Личности фотографија 19.
Изворни назив Коста Руварац, српски књижевник (1837-1864)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0550 Личности фотографија 19.
Изворни назив Јован Грчић-Миленко, српски песник (1846-1875)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0551 Личности,Здања,Места новинска ксилографија око 1870. 19.
Изворни назив Спомени: Кућа у Броду у којој се родио Бранко Радичевић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0567 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милош Божановић, генерал, Командант ужичке војске (1863-1922)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0568 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Јован Викторовић, као пеш. пуковник, Команд. Брегалничке дивизије, доцније Дринске дивизије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0569 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Михајло Живковић, генерал, Командант Одбране Београда, у Русији Добровољачког корпуса
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0570 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Дамјан Поповић, генерал, Командант Трупа нових области
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0571 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Драгутин Милутиновић, као пешад. пуковник, Командант Шумадијске див. II. поз. (1865-1941)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0572 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Вукоман Арачић, генерал, Командант Тимочке див. II. поз. доцније Ужичке војске
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0573 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Петар Пешић, као ђ-штаб. пуковник, прво помоћник, доцније Начелник Штаба Црногорске Војске, на Солунском Фронту Помоћник Начелника Штаба Врховне Команде
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0574 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Боривоје Нешић, као инж. пуковник, члан војне мисије у Црној Гори.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0575 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милован Плазина, пеш. пуковник, Командант Подринског и доцније Власинског одреда
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0576 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Божидар Јанковић, генерал, Начелник Штаба Црногорске војске и Шеф војне мисије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0578 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Емило Белић, као ђ-штаб. пуковник на Солунском Фронту, Начелник Штаба I. Армије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0579 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милан Ж. Миловановић, као ђ-штаб. ппуковник, Начелник Оперативног Оделења Врховне Команде, Начелник Штаба II. Армије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0580 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Јован Гавриловић (1796-1877)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0581 Личности,Занимања фотографија
Изворни назив Наши стручњаци: Милица С. Матавуља, учитељица више женске школе београдске
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0583 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Др. Ђорђе С. Ђорђевић, српски књижевник
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0584 Личности фотографија 19.
Изворни назив Илија Вукићевић, књижевник (1866-1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0585 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Српски књижевници: др. Лаза Лазаревић, лекар (1851-1890)
Аутор или издавач Погледај детаље
Страна: Претходна  1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Следећа  

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери