Области
 
Личности
Страна: Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   17  18  19  Следећа  
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1122 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Никола Ђ. Вукићевић, управитељ учитељске школе (1830-1910)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1123 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Дане Бањанин
Аутор или издавач F. X. Matoloni, Vienna Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1124 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Милан Костић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1125 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Васа Живановић
Аутор или издавач F. X. Matoloni, Vienna Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1126 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Лаза Телечки (1841 - 1873)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1127 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Мато Мрша
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1128 Личности фотографија
Изворни назив Др. Никола Огорелица, заменик држ. одветника
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1129 Личности фотографија
Изворни назив Паја Марковић Адамов, гимназијски професор карловачки, уредник "Бранкова Кола" (1855-1907)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1130 Личности фотографија
Изворни назив Срби књижевници: Др. Драгутин Чуповић, професор свеучилишта загребачкога
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1131 Личности фотографија
Изворни назив Срби књижевници: Андра Ђорђевић, државни саветник, правнички писац (1854-1914)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1132 Личности фотографија
Изворни назив Прославе: Милена Симићева, учитељица више девојачке школе Новосадске
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1133 Личности фотографија
Изворни назив Срби уметници: Владимир Николић, архитект (1857-1922)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1134 Личности фотографија
Изворни назив Прославе: Стеван Жекић, перовођа просветне Задруге Српкиња Ст. Бечејкиња
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1135 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити срби: Др. Пера плем. Деспинић, судија краљевске табле у миру
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1136 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Лазар Руварац, потпредседник банског стола у миру
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1137 Личности фотографија
Изворни назив Српски књижевници: Иван В. Поповић, публициста
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1139 Личности фотографија 19.
Изворни назив Др. Никола Крстић, најстарији питомац Текелијина завода (1829-1902)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1140 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Лаза Милошев, управитељ централног кредитног завода новосадског
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1141 Личности фотографија око 1860. 19.
Изворни назив Лазар Арсенијевић Баталака(1793-1869)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1143 Личности фотографија
Изворни назив Бранислав Нушић (1864-1938)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1144 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Стеван Поповић Пеција, градоначелник новосадски (1845-1909)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1145 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Др. Илија Вучетић, потпредседник епархијске управе бачке ( 1844-1904)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1146 Личности,Занимања новинска ксилографија
Изворни назив Срби стручњаци: Арса Пајевић, штампар (1840-1905)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1147 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Др. Јован Ристић (1831 - 1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1148 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Са ободске прославе: Др. Лаза Томановић, потпредседник одбора. Павле Ровински, председник одбора.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1149 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Сава Бјелановић, новинар (1850- 1897)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1150 Личности фотографија 1898. 19.
Изворни назив Др. Марија П. Вучетићка (1866‐1954)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1152 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски јубилари: Никола Ђ. Вукићевић, управитељ учитељске школе сомборске (1830-1910)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1153 Личности фотографија
Изворни назив Стеван Ристић, патрон карловачке гимназије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1154 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби часници: Салко Маширевић, умир. куријални судија.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1155 Личности фотографија
Изворни назив Др. Лаза Секулић, патријаршки и народно-црквени тајник
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1156 Личности
Изворни назив Срби часници: др. Тодор Мандић, умир. министарски саветник.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1157 Личности фотографија
Изворни назив Јован Симеоновић Чокић, главни благајник српских народно-црквених фондова
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1158 Личности фотографија
Изворни назив Др. Љубица Ђурићка
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1159 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби часници: Мила Манојловић, сенатски председник краљ. курије.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1160 Личности фотографија 19.
Изворни назив Јован Стефановић витез од Вилова, цар. и кр. мајор у миру (1821-1902)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1161 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Лазар Дунђерски (1833-1917)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1162 Личности фотографија
Изворни назив Др. Ева Х. Петковићка (1869-1947)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1163 Личности новинска ксилографија
Изворни назив Гедеон Дунђерски, велепоседник (1875-1939)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1164 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби часници: Др. Милош Рајић, судија кр. табле.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1165 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби књижевници: Ђура плем. Ђурковић, новинар
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1166 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби књижевници: Др. Стеван Павловић (1829-1908)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1167 Личности,Занимања новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Српски књижевници: Владимир Јакшић, статистичар(1824–1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1168 Личности,Занимања новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби стручњаци: Александар Адамовић, винарски велетржац (1877-1938)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1169 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Бранко Јовановић септемвир.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1170 Личности фотографија 19.
Изворни назив Др. Исидор Ћирић, народно-црквени секретар (1844-1893)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1171 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби часници: Кнез Ђуро Војновић-Ужички, председник далматинског сабора (1833-1895)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1172 Личности,Занимања новинска ксилографија 19.
Изворни назив Поуке из пчеларства: Јован Меринг (1816-1878)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1173 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби јубилари: Подбан Данило Станковић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1174 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби достојанственици: Ника Михајловић, члан горњега дома угарскога.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1175 Личности фотографија
Изворни назив Владимир Јовановић, главни књиговођа српских народно-црквених фондова (1833 - 1922)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1177 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Срби достојанственици: Васа Ђурђевић, председник сабора Хрватске и Славоније
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1178 Личности,Религија фотографија 19.
Изворни назив Српски књижевници: прота Мане Грбић историк (1844-1899)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1179 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Васа Вујић, директор Карловачке гимназије (1843-1916)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1180 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Петар Слепчевић, велетржац.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1181 Личности фотографија
Изворни назив Знаменити Срби: Јован Пантелић, управитељ Карловачке гимназије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1182 Личности новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Знаменити Срби: Пера Топаловић, краљевски српски ђенерал (1840-1891)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1183 Личности фотографија
Изворни назив Српски књижевници: Јован Вучковић, ректор Карловачке богословије.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1184 Личности фотографија 19.
Изворни назив Српски књижевници: Милош Зец, српски новинар.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1185 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Срби јубилари: Др. Ливије Радивојевић, умир. председник стола седморице.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1186 Личности новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Др. Лаза Докић, српски министар председник (1845-1893)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1187 Личности новинска ксилографија око 1875. 19.
Изворни назив Срби достојанственици: Светозар Кушевић, члан горњег дома угарског.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0334 Личности фотографија 19.
Изворни назив Знаменити Срби: Јован Мишковић, српски генерал. (1844-1908)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0335 Личности фотографија oko 1920. 20.
Изворни назив Божидар Терзић,као ђ-штаб.пуковник Начел. Штаба I. Армије; Командант Шумадијске див. I. позива.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0336 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милан Ђ. Недић, као ђ-штаб. п.-пук. Шеф војно-железничког саобраћаја, на Сол. Фронту Командант Тимочке Бригаде (1877-1946)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0337 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Воја Живановић, као ђ-штаб. пуковник Начел. Штаба II. Арм. Командант Тимочке див I. позива и на Солун. Фронту Југослов. див.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0338 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Живко Павловић, као ђ-штабни пуковник начелник Оперативног одељења Врховне команде ( на Солунском фронту командант Шумадијске дивизије) (1871-1938)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0339 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Михајло Рашић, генерал, Командант Комбиноване див. ( II. Арм.)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0340 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Илија Гојковић, генерал, Командант Моравске Див. I. поз. (II. Арм.)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0341 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Крста Смиљанић, као ђ-штаб. пуковник Командант Дринске див. I. поз. (III. Арм.) и на Солун. Фронту Дринске див.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0342 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Стеван Хаџић, као ђ-штаб. пуковник Командант Шумадијске див. I. поз. ( II. Арм.) и у Русији I. Српске Добровољ. див.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0343 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милош Васић, као ђ-штаб. пуковник Командант Дунавске див. II. поз. ( I. Арм.); на Солунском фронту Команд. II. Арм.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0344 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Никола Стевановић,ђ-штаб.пуковник, Ком. Дринске див. I. позива.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0345 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Душан Пешић, као ђ-штаб.пуковник Начелник Штаба III. Армије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0346 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Драгутин Кушаковић, као ђ-штаб.пуковник. Војни Изасланик у Софији, Начелник Штаба Трупа Нових Области и у Русији Добровољачког Корпуса.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0347 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Петар Мишић, као пеш. Пуковник на Сол. Фронту предузео Шумадијску див.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0348 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Стева Миловановић, пеш.пуковник, Командант Моравске дивизије I. поз.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0349 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Ђорђе Ђорђевић, као коњички пуковник доцнији Командант Коњичке див.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0350 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Божидар Срећковић, као арт. пуковник. Командант Артиљерије I. Армије
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0351 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Вој. Милојевић, као арт. пуковник Командант Артиљерије II. Армије.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0352 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милош Милојевић, као арт. пуковник Команд. Артиљерије III. Армије.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0353 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Бранко Јовановић, као коњич. пуковник. Командант Коњичке дивизије.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0354 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Светислав Стајевић, арт. пуковник, Начелник Оделења у Мин. Војном.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0355 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Петар Прокић, као инж. пуковник. Командант Желез. Команде.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0356 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Ђурђе Лазић, као инж. тех. пуковник, Команд. Инжињерије III. Армије.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0357 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Душан Цветковић, као инж. пуковник Команд. Инжињерије II. Армије.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0358 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Жарко Протић, као инж.-тех. пуковник, Начелник оделења Мин. Војног.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0359 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Драгутин Новачек, као ветер. п-пуковник заменио Митровића.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0360 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Милан Митровић, као ветер. п-пуковник Шеф ветеринара.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0361 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Ђорђе Владислављевић, као санитет.пук. Начелник Санитета у време офанзиве.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0362 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Лазар Генчић, санит.пуковник, Начелник Санитета до Крфа.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0363 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Станко Цветковић, судски пуковник, Нач. Судства Врховне Команде.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0364 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Гојко Павловић, судски пуковник, заменио у Солуну Цветковића.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0365 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Влада Јовановић, као судски пуковник Начел. Судства за време офанзиве.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0366 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Никодије Стефановић, генерал, Командант Српских Трупа на Крфу.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0367 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Сима Карановић, као санит.пуковник Начелник Оделења Мин. Војног.
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0368 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Роман Сондермајер (1861 - 1923), санитет. пуковник, заменио Генчића ( до јесени 1917.г.)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0369 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Војвода Степа Степановић (1856 - 1929)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0370 Личности,Војска фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Војвода Петар Бојовић (1858 - 1945)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0371 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Војвода Живојин Мишић (1855 - 1921)
Аутор или издавач Погледај детаље
Страна: Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   17  18  19  Следећа  

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери