Области
 
Личности
Страна: Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19  Следећа  
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1616 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Војко Чвркић (1898-1942)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1613 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Драгиша Цветковић(1893-1969)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1614 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Цвијетковић Тошо
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1612 Личности фотографија око 1935. 20.
Изворни назив Др. Милан Стојадиновић (1888—1961)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1611 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Божидар Спасовић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1609 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Богдан Миљуш
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1610 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Миљуш Бранко
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1607 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Лазар Марковић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1608 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Милорад П. Марковић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1605 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Јован Јовановић (1869-1939)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1606 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Панта Јовановић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1604 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Петар Живковић (1879-1947)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1602 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Бећир Ђонлагић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1603 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Војислав Ђорђевић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1599 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Милан Голубовић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1600 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Милован Грба
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1601 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Драгутин Гргић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1596 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Јоца Георгијевић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1597 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Милан Главинић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1598 Личности фотографија око 1935. 20.
Изворни назив Бранко Ј. Глумац
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1595 Личности фотографија око 1938. 20.
Изворни назив Стеван Михалџић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1594 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Ђура Котур
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1593 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Јосиф Костић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1591 Личности фотографија око 1935. 20.
Изворни назив Вид Ђуретек
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1592 Личности фотографија око 1935. 20.
Изворни назив Јеремија Живановић (1874-1940)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1589 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Георг Грасл
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1590 Личности фотографија око 1935. 20.
Изворни назив Коста Димитријевић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1588 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Др. Васо Глушац (1879-1954)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1587 Личности фотографија око 1930. 20.
Изворни назив Павле Вујић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1586 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Др. Милан Врбанић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1585 Личности фотографија око 1940. 20.
Изворни назив Лујо Војновић (1864-1951)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0638 Личности фотографија 1911. 20.
Изворни назив Милан Андоновић, геодета (1849-1926)
Аутор или издавач Живковић и Антонијевић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0644 Личности фотографија око 1910. 20.
Изворни назив Илије Барбулеско, слависта (1875-1945)
Аутор или издавач Atelier Heck Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0645 Личности фотографија 1926. 20.
Изворни назив Александар Белић, филолог (1876-1960)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0669 Личности фотографија око 1885. 19.
Изворни назив Михаило Валтровић, историчар уметности (1839-1915)
Аутор или издавач Ђока Краљевачки Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0686 Личности фотографија око 1910-1917. 20.
Изворни назив Иво Војновић, књижевник (1857-1929)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0691 Личности фотографија око 1895-1900. 19.
Изворни назив Никола Вукићевић, педагог (1830-1910)
Аутор или издавач Г. Стојановић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0698 Личности фотографија око 1855-1860. 19.
Изворни назив Људевит Гај, књижевник (1809-1872)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0699 Личности фотографија око 1865. 19.
Изворни назив Илија Гарашанин, државник (1812-1874)
Аутор или издавач А. Н. Стояновић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0702 Личности фотографија 1903. 20.
Изворни назив Виљем Гледстон, државник (1809-1898)
Аутор или издавач Walker & Cockerell, The London Stereoscopic Company Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0701 Личности фотографија око 1885. 19.
Изворни назив Глигорије Гершић, правник (1842-1918)
Аутор или издавач В. Даниловић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0703 Личности фотографија око 1925. 20.
Изворни назив Огист Говен, писац (1861-1931)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0710 Личности фотографија око 1890. 19.
Изворни назив Константин Јаковљевич Грот, историчар књижевности (1853-1934)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0711 Личности фотографија око 1870. 19.
Изворни назив Јеврем Грујић, политичар (1827-1895)
Аутор или издавач Carl Herberth, Wien Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
0712 Личности фотографија око 1934. 20.
Изворни назив Радослав M. Грујић, историчар (1878-1955)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1477 Личности,Религија фотографија око 1925. 20.
Изворни назив Теофило Николајевић Кардасевић, прота руске капеле у Ирми
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1442 Личности,Религија бакрорез око 1885. ? 19.
Изворни назив Јован Јовановић, Епископ Бачки, Сегедински, Јегарски и прочаја
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1443 Личности,Религија литографија 20.
Изворни назив Хрисантије Николајевић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1444 Личности,Религија новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Вићентије Поповић, епископ вршачки
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1445 Личности,Религија новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Платон Атанацковић, епископ бачки (1788-1867)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1446 Личности,Религија новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Вићентије Поповић, епископ вршачки
Аутор или издавач С. Николић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1447 Личности,Религија фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Архимандрит Серафим, обновитељ Високих Дечана
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1448 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив Георгије Бранковић, српски патријарх (1830-1907)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1449 Личности,Религија новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Митрополит Стефан Стратимировић Кулпински (1757 - 1836)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1463 Личности,Религија фотографија
Изворни назив Иларион Руварац (1832-1905)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1472 Личности,Религија новинска ксилографија око 1870. 19.
Изворни назив Платон Атанацковић, Епископ бачки (1788 - 1867)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1478 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив ?
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1450 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив Стефан Јаковљевић Колумбов, ђакон руске капеле у Ирми
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1451 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив Јован Јеремић, прота сремскокарловачки-уредник Српског Сиона
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1452 Личности,Религија бакрорез 1741. 18.
Изворни назив Свети Стефан Шкрилановић (Штиљановић), стематографија
Аутор или издавач Христофор Жефаровић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1453 Личности,Религија новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Митрополит Стефан Стратимировић
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1454 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив Никанор Поповић, владика темишварски (1831-1901)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1455 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив Теофан Косовац, игуман Привиноглавски (1833-1905)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1456 Личности,Религија фотографија ?
Изворни назив Јеремија, српски православни епископ Будимски
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1457 Личности,Религија фотографија 19.
Изворни назив Дионисије, српски православни митрополит Призренски (1896—1900)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1458 Личности,Религија фотографија 19.
Изворни назив Архимандрит Нићифор Дучић (1832-1900)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1475 Личности,Религија новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Арсеније Стојковић, Владика будимски
Аутор или издавач Х. А. Р. & В. Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1459 Личности,Религија литографија 20.
Изворни назив Герасим Петрановић, владика боко-которски (1820-1906)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1460 Личности,Религија фотографија 19.
Изворни назив Стефан Кнежевић, епископ далматински и истријски ( 1806-1890)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1461 Личности,Религија новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Михаило, Митрополит Србије (1826-1898)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1462 Личности,Религија новинска ксилографија око 1880. 19.
Изворни назив Михаил, Митрополит Србије (1826-1898)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1464 Личности,Религија фотографија око 1890. 19.
Изворни назив Дум Иво Стојановић, декан-каноник и српски књижевник (1829-1900)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1465 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив Патријарх Георгије Бранковић (1830-1907)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1466 Личности,Религија новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Михаил, митрополит Србије (1826-1898)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1467 Личности,Религија новинска ксилографија око 1885. 19.
Изворни назив Самуило Маширевић, српски патријарх (1804-1870)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1468 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив Лукијан Богдановић, православни епископ будимски (1867-1913)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1473 Личности,Религија новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Архимандрит Митрофан Шевић, управитељ моншке школе
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1474 Личности,Религија новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Архимандрит Гаврило Змејановић, надзорник манастир. добара
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1469 Личности,Религија новинска ксилографија око 1890. 19.
Изворни назив Прота Јово Шорак
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1470 Личности,Религија литографија 19.
Изворни назив Митрополит Павле Ненадовић, оснивач српских народно црквених фондова (1699-1768)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1471 Личности,Религија фотографија 20.
Изворни назив Александар Васиљевић Николајевски, прота руске цркве у Бечу
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1406 Религија,Личности бакрорез 1741. 18.
Изворни назив Свети Атанасије велики, Свети Максим архиепископ српски, Свети Кирил александријски
Аутор или издавач Христофор Жефаровић Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1410 Личности уље
Изворни назив ?
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1275 Личности фотографија 20.
Изворни назив Милан Ђорђевић, Отправник послова у Цариграду
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1272 Личности фотографија 20.
Изворни назив Др. Момчило Нинчић, министар финансија (1876-1949)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1273 Личности фотографија 20.
Изворни назив Милоје Јовановић, Министар исхране и обнове земље
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1274 Личности фотографија 20.
Изворни назив Милан Капетановић, Министар грађевина (1859-1934)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1276 Личности фотографија 20.
Изворни назив Др. Михаило Гавриловић, Посланик на Цетињу (1869-1924)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1277 Личности фотографија 20.
Изворни назив Мата Бошковић, Посланик у Лондону
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1278 Личности фотографија 20.
Изворни назив Љуба Михајловић, Посланик у Риму
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1279 Личности фотографија 20.
Изворни назив Др. Миленко Веснић, Посланик у Паризу (1863-1921)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1280 Личности фотографија 20.
Изворни назив Јован М. Јовановић Пижон, Посланик у Бечу (1869-1939)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1281 Личности фотографија 20.
Изворни назив Павле Маринковић, Посланик у Букурешту (1866-1925)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1282 Личности фотографија 20.
Изворни назив Др. Мил. Јовановић, Отправник послова у Берлину
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1283 Личности фотографија око 1920. 20.
Изворни назив Др. Тугомир Алауповић, Министар вера (1870-1958)
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1284 Личности фотографија 20.
Изворни назив Др. Урош Круљ, Министар народног Здравља
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1285 Личности фотографија 20.
Изворни назив Михајло Рашић, Ђенерал, Министар војни и морнарице
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1286 Личности фотографија 20.
Изворни назив Војислав Вуловић, Министар железнице
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1291 Личности фотографија 20.
Изворни назив Милосав Рајичевић, Министар без портфеља
Аутор или издавач Погледај детаље
Редни број Предмет – област Техника Година Век
1292 Личности фотографија 20.
Изворни назив Светозар Прибићевић, Министар унутрашњих дела (1875-1936)
Аутор или издавач Погледај детаље
Страна: Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19  Следећа  

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери