Areas
 
Стари новац, Нумизматика
Page: 1  
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2407 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Original title Новац Краља Уроша I (кован у Брскову)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2408 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Original title Новац Краља Радослава и Краља Уроша I (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2421 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац кнеза Лазара (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2422 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац Вука Бранковића (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2430 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац деспота Стефана Лазаревића (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2431 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац деспота Стефана Лазаревића (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2439 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац деспота Ђурђа Бранковића (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2440 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац деспота Ђурђа Бранковића с именом града Смедерева (реверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2463 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Original title Новац краља Драгутина (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2481 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац краља Милутина (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2491 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац краља Душана (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2495 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац цара Душана (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2496 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац цара Душана (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2497 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац Николе Алтомановића (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2498 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац цара Уроша (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2499 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац цара Душана (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2500 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Original title Новац са натписом "Призрен" (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2502 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац цара Уроша (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2503 Стари новац, Нумизматика,Личности фотографија 20.
Original title Новац краља Вукашина (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2504 Стари новац, Нумизматика фотографија 20.
Original title Новац са натписом "Патријарх" (аверс)
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
1660 Стари новац, Нумизматика штампа 20.
Original title Старе новчанице српских динара
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
2299 Стари новац, Нумизматика штампа 19.
Original title Сребрни новац Стевана I. Првовенчаног краља - 1222г.
Author or publisher View details
Ordinal number Subject – area Technics Year Century
1886 Стари новац, Нумизматика бакрорез 1821. 19.
Original title 1-Новац краља Душана; 2-новац краља Вукашина; 3-новац деспота Ђурђа Бранковића; 4-новац деспотице Ангелине Бранковић.
Author or publisher Из књиге Димитрија Давидовића "Дјејанија к историји србског народа" View details
Page: 1  

Search


 
Wikipedia
 
Google
Loading
 
Banners