Области
 
         
   
   
         
датум уноса
11/12/2009
датум измена
5/1/2010
Редни број
2726
Изворни назив
Гласник Друштва српске словесности (Београд, 1847)
Предмет – област
Часопис
Аутор или издавач
Техника
штампа
Година Век
1847. 19.
Коментар
Додатак
Друштво српске словесности (изворно: Дружство Србске Словесности) основано је 19/7. новембра 1841, а то је својим печатом и потписом потврдио кнез Михаило. Његови оснивачи били су Јован Стерија Поповић и Атанасије Николић; први чланови, осим њих: Димитрије Исаиловић, Стефан Марковић, Др Јован Стејић, Димитрије П. Тирол, Сима Милутиновић Сарајлија и Исидор Стојановић. Задатак друштва био је: ширење наука на српском језику и усавршавање српског народног језика. Одмах у почетку Д. С. С. покушало је да реши тада још нерешено питање правописа и усвојило је азбуку од 35 слова. Рад је био прекинут августа 1842, због нереда у земљи, и настављен је тек августа 1844. године. Отада је Д. С. С. радило на »Језикословном речнику« и школским уџбеницима, али је убрзо обуставило рад на речнику, нарочито због протеста Вука Караџића. После тога Д. С. С. радило је на прикупљавању историјских података и чланака, прегледало је разне радове својих чланова, давало је члановима на израду школске књиге, од 1846. издавало је Гласник Д. С. С., издало је неколико популарних књига и сарађивао у скидању забране Вуковог правописа. Поред тога, Д. С. С. покушавало је у неколико махова да уради и неколико крупнијих послова (оснивање Народне библиотеке и музеја, општинских читаоница по целој земљи, издање Енциклопедије наука), али није успевало због слабе активности својих чланова и малог броја културних људи у Србији тада. Д. С. С. укинуо је кнез Михаило 27. јануара 1864, због сукоба између друштва и министра просвете, поводом бирања Гарибалдија, Чернишевског и Херцена за чланове друштва. 20/7 1864. обновљено је под именом Српско учено друштво.
 

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери