Области
 
         
   
   
         
датум уноса
11/12/2009
датум измена
5/1/2010
Редни број
2723
Изворни назив
Мала простонародна славено-себска песнарица, издана Вуком Стефановићем, У Виени 1814.
Предмет – област
Књиге
Аутор или издавач
Техника
штампа
Година Век
1814 19.
Коментар
Додатак
На бележењу народних умотворина Вук је почео да ради одмах по познанству са Копитаром. Копитар је гајио велику љубав према словенским народима, интересујући се нарочито за народне песме, а немачки културни радници, који су у својој земљи сакупљали старине и изучавали народну прошлост, били су му блиски пријатељи. У Бечу је Вук 1814. штампао збирку народних песама названу „Мала простонародна славено-сербска пјеснарица“, у којој се нашло око 100 лирских и 6 епских песама. Ово је био први пут да се језик простог народа појавио у штампи.
 

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери