Areas
 
         
   
   
         
creation date
11/12/2009
modification date
4/1/2010
Ordinal number
2657
Original title
"Новине Србске"
Subject – area
Новине
Author or publisher
Technics
штампа
Year Century
19.
Comment
Прве новине у обновљеној Србији, излазиле су најпре у Крагујевцу, од 1835. у Београду.
Addition
 

Search


 
Wikipedia
 
Google
Loading
 
Banners