Области
 
         
   
   
         
датум уноса
11/12/2009
датум измена
4/1/2010
Редни број
2657
Изворни назив
"Новине Србске"
Предмет – област
Новине
Аутор или издавач
Техника
штампа
Година Век
19.
Коментар
Прве новине у обновљеној Србији, излазиле су најпре у Крагујевцу, од 1835. у Београду.
Додатак
 

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери