Области
 
         
   
   
         
датум уноса
11/12/2009
датум измена
6/1/2010
Редни број
2308
Изворни назив
Коморан-Komora. Српска црква,Die Raizische Kirche, прва с лева.
Предмет – област
Места
Аутор или издавач
Техника
бакрорез
Година Век
18.
Коментар
У Коморану је патријарх Арсеније III Чарнојевић примио прву привилегију Леополда I датовану 21. августа 1690.
Додатак
 

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери