Области
 
         
   
   
         
датум уноса
11/12/2009
датум измена
8/1/2010
Редни број
0185
Изворни назив
Први Словени између Дунава и Балкана
Предмет – област
Народни живот,Обичаји
Аутор или издавач
Техника
новинска ксилографија
Година Век
6.
Коментар
Додатак
Почетак сеоба Словена према југу не може се прецизно одредити. У историјским изворима народи који би према опису могли бити Словени помињу се у Подунављу и пре доласка Хуна (375. год.). Познато је да римски и византијски историчари нису увек поуздани у идентификовању варварских народа, поготову када су ти народи нападали удружени, већи са мањим или познатији са непознатим. О раном словенском присуству на Балкану говоре и неке археолошке чињенице (нпр. словенска грнчарија из средине V века из Мушића код Бајине Баште; додуше неки археолози те словенске трагове датују шестим веком). У сваком случају почетком VI века, а можда и нешто раније - крајем V века, различита словенска племена или делови племена скупљају се на северној византијској граници, у доњем току Дунава, у Влашкој и Молдавији. Прво историографско помињање Словена (Анта) на Балкану је с почетка VI века. Они су у пљачкашким походима упадали на византијску територију најчешће из Баната, код Ђердапа и низводно од Ђердапа уз Тимок. У Посавини су се налазила германска племена Гепиди и Лангобарди, али је познато да су ипак средином VI века панонски Словени продрли под вођством Лангобарда Илдига у област Венеције. Пошто су се Лангобарди налазили између Саве и Драве, Словени су у VI веку живели у њиховом залеђу, северно од Драве, затим у Бачкој, у Банату и даље на север и низ византијску границу до ушћа Дунава.
 

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери