Области
 
         
   
   
         
датум уноса
11/12/2009
датум измена
2/3/2010
Редни број
1817
Изворни назив
Митрополит Павле Ненадовић позива све епархије Карловачке митрополије да својим прилозима помогну градњу нове српске цркве у Коморану. Сремски Карловци, 18. 07. 1755.
Предмет – област
Документа,Рукопис
Аутор или издавач
Техника
фотографија
Година Век
20.
Коментар
Додатак
 

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери