Области
 
         
   
   
         
датум уноса
11/12/2009
датум измена
9/2/2010
Редни број
0018
Изворни назив
Вук Врчевић, српски књижевник (1811 - 1882)
Предмет – област
Личности
Аутор или издавач
FX. MATOLONI VIENNA
Техника
новинска ксилографија
Година Век
19.
Коментар
Додатак
Sakupljač narodnih lirskih pjesama,rođen 1811. godine u Risnu a umro 1882. godine u Dubrovniku.Naučio od svojeg oca Stefana da piše “naški i talijanski”, da čita iz bukvara i časoslovca kao i “četiri glavna računa” još kao dijete u Risnu. Prvu zbirku lirskih narodnih pjesama je načinio 1830. godine. Godine 1839. Vuk Vrčević je štampao svoje prvo djelo u Srpskodalmatinskom magazinu. Sa Vukom Karadžićem se upoznaje 1835. godine kada je Vuk dolazio u Crnu Goru.Od tada se dopisuje i sarađuje sa Vukom Karadžićem na sakupljanu narodnih lirskih pjesama.Godine 1836. Vuk Vrčević na poziv Njegoša dolazi u manastir Maine gdje je prepisivao djelo Njegoševo “Slobodijadu” koje je Njegoš namjeravao posvetiti ruskom prestolonaslijedniku. Godine 1852. Vuk Vrčevič na Cetinju postaje sekretar knjaza Danila.Pored sekretarskog posla Knjaz Danilo ga je odredio i za svog učitelja za srpski i talijanski jezik.Od 1855. do 1861. radi u Zadru kod guvernera Mamule.Od 1861. godine postavljen je za vice konzula u Trebinju. U tom vremenu sarađuje sa Lukom Vukalovićem za vrijeme burnih događanja u Hercegovini.Godine 1872. odlazi u penziju i prelazi da živi u Dubrovnik do kraja svog života.
 

Претрага


 
Wikipedia
 
Google
Учитавање
 
Банери